Hoa đăng - Kinh hành tại khuôn viên nhà máy Công Ty Lâm Hoàng Phát

Dù số liệu các ca nhiễm vẫn chưa có dấu hiệu giảm sút!! Dù thời gian giãn cách với chương trình 3T tai KCN vẫn chưa biết ngày nào kết thúc!?? Dù vẫn còn nhiều lắm những khó khăn & thử thách phía trước mà những doanh nghiêp trong KCN Đồng Nai vẫn phải tiếp tục đối mặt ! Dù bên ngoài kia còn nhiều lắm những mảnh đời cần chúng tôi trợ giúp

 

Nhưng bên trong khuôn viên của Nhà máy  CTY Nội Thất Gỗ Sồi Lâm Hoàng Phát vẫn phải  luôn nổ lực & phấn đấu ngày đêm sản xuất để kip tiến độ giao hàng-tinh thần & sức khoẻ của anh em công nhân viên trong công ty vẫn phải luôn đảm bảo để vừa  phòng chống dich Covid & vừa duy trì sản xuất liên tục!

Mỗi sáng thức dây khởi động- vân động- đo thân nhiệt.Mọi người ai nấy đều khoẻ mạnh- sản xuất tốt- là một ngày hạnh phúc- an lành & bình yên với chúng tôi!

Hoa đăng - Kinh hành tại khuôn viên nhà máy  CTY Nội Thất Gỗ Sồi Lâm Hoàng Phát  hơn 1 tháng nay vẫn tiếp tục sáng đèn  để xoá tan màn đêm u tối của bệnh tật - đau thương và đau khổ đang bao trùm khắp nơi ! 

Hàng đêm tất cả thành viên vẫn luôn tạ ơn- Biết ơn về tất cả & thầm luôn cầu nguyện  ơn trên Tam Bảo luôn thường gia hộ tật bệnh tiêu trừ sớm qua mau - để bình an lại trở về khắp nơi!

NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ CỨU NẠN QUAN THẾ ÂM BỒ TÁC !!


Các Tin Khác


Hỗ trợ